Новини та оголошення

МАЙБУТНЄ ПОЧИНАЄТЬСЯ СЬОГОДНІ

(про роботу СНТ кафедри гістології)

Студентське наукове товариство кафедри гістології Дніпровського державного медичного університету – це об’єднання викладачів і студентів, яке сприяє удосконаленню професійної підготовки та виявленню обдарованої молоді.

Метою діяльності товариства є створення умов для розкриття наукового і творчого потенціалу осіб, які навчаються та працюють у вищому навчальному закладі, розвиток у них аналітичного мислення, навичок дослідницької роботи й інноваційної діяльності, популяризація різних галузей медицини.

СНТ кафедри гістології працює вже понад 40 років. Керівниками гуртка свого часу були: к.м.н. Погорєлова Л. Я., д.м.н. Гербільский Л. В., к.м.н. Потоцька О. Ю. Зараз керівником гуртка є к.б.н. Романенко Л. А.

За всю історію роботи СНТ змінювалися форми проведення засідань, теми розгляду, напрямки розробок і захисту наукових робіт. Не став винятком і 2020-2021 навчальний рік. Через складну ситуацію у світі (у зв’язку з пандемією СOVID-19) засідання СНТ з гістології було вирішено проводити у форматі online, а проте, це не завадило діяльності товариства, навіть навпаки - сприяло активному вдосконаленню.

На кожному засіданні студенти виголошують 2-3 доповіді, серед яких обирається головна. Враховуючи специфіку головної доповіді, організатори запрошують провідних профільних спеціалістів з відповідної галузі медицини. Протягом цього навчального року наші засідання відвідали: завідувач кафедри гістології, цитології та ембріології Львівського національного медичного університету доцент Челпанова І. В., завідувач кафедри нормальної та патологічної клінічної анатомії Одеського національного медичного університету професор Аппельханс О. Л., завідувач кафедри педіатрії 1 та медичної генетики професор Абатуров О. Є., завідувач кафедри гістології ДДМУ професор Твердохліб І. В., професор кафедри патологічної фізіології Сілкіна Ю. В., професор кафедри акушерства і гінекології Медведєв М. В., лікар-психіатр, доктор філософії у галузі теології, благочинний храмів лікарняних закладів Дніпропетровської єпархії УПЦ Юрій Захарченко, професор кафедри шкірних та венеричних хвороб Святенко Т. В., доцент кафедри гістології Потоцька О. Ю., асистент кафедри оториноларингології Ламза Н. В., доцент кафедри педіатрії 1, спеціаліст з медичної генетики Нікуліна А. О., викладач кафедри гуманітарних наук Нікітенко А. І., аспірант кафедри оториноларингології Пахольчук А. Б. Вони доповнювали представленні доповідачами роботи випадками зі своєї практики, акцентували увагу на важливих аспектах тем, різнобічно розкриваючи їх, та відповідали на всі запитання, що цікавили гуртківців.

Велика кількість студентів залучається до активної співпраці в СНТ. У всіх питаннях, які виникають під час підготовки та захисту наукових робіт, доповідачам допомагає староста СНТ, переможниця олімпіади з гістології, студентка 3 курсу Підгорна І.М. Кожне засідання планується заздалегідь: для розгляду членам СНТ пропонуються нестандартні теми, які допомагають розвивати наукові, навчальні та творчі здібності студентів. У цьому році було представлено 16 доповідей, серед них 11 підготовлені студентами 1 курсу, 5 – студентами 2 курсу.

Засідання Наукового товариства кафедри гістології користуються великою популярністю серед студентів. Незважаючи на те, що дисципліна «Гістологія, цитологія та ембріологія» викладається впродовж 1-2 курсів, активними учасниками гуртка є студенти всіх курсів, а також - клінічні ординатори, адже під час засідань можна почути нову інформацію, яка полегшує розуміння багатьох проблемних питань. В середньому, до кожної зустрічі приєднується 60-70 учасників, які не лише уважно слухають доповіді, але й беруть участь в обговореннях.

Наша кафедра активно впроваджує новітні технології в освітній процес: засідання проходять у форматі відеоконференції, а усі записи публікуються на вебсайті ДДМУ, зокрема на сторінці кафедри гістології, YouTube-каналі й у Facebook!

Членом СНТ може стати кожен студент, у якого є бажання поглибити свої знання, а також взяти участь у науково-дослідницькій роботі. Гуртківці зазвичай вирізняються серед інших студентів глибиною знань, риторичними навичками, більшою активністю і цілеспрямованістю. Наукове товариство кафедри гістології допомагає студентам знаходити актуальні і цікаві теми, а також в організації підготовки доповідей та публічних виступів.

Викладацький і студентський склад нашого СНТ повсякчас прагне вдосконалюватися, щоб молодіжний науковий гурток формував ранню професійну зрілість ще більшої кількості студентів. Позитивний вплив кожного проведеного засідання сприяє максимальному розкриттю потенціалу та здібностей майбутніх поколінь фахівців!Підгорна І. М.,

староста студентського наукового

товариства кафедри гістології

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Засідання наукового гуртка кафедри гістології

27 травня 2021 року відбулося онлайн-засідання студентського наукового товариства кафедри гістології. На засіданні були присутні: завідувач кафедри педіатрії 1 та медичної генетики, доктор медичних наук, заслужений діяч науки та техніки України, професор Абатуров Олександр Євгенійович, завідувач кафедри гістології, доктор медичних наук, професор Твердохліб Ігор Володимирович, лікар-психіатр, заслужений працівник охорони здоров'я України, доктор філософії у галузі теології, благочинний храмів лікарняних закладів Дніпропетровської єпархії УПЦ Захарченко Юрій, кандидат історичних наук, викладач кафедри гуманітарний наук Нікітенко Анастасія Ігорівна, кандидат медичних наук, доцент кафедри патологічної анатомії і судової медицини Бондаренко Ніна Сергіївна, кандидат медичних наук, доцент кафедри гістології Потоцька Ольга Юріївна.

На засіданні були представлені такі доповіді:

1. «Химери». Доповідачі: Гриценко Дар'я та Громова Анастасія, 6-Б група, 1 курс.

2. «Технологія редагування генів, яка може змінити наше майбутнє». Доповідачі: Гарібова Лейла, 5-Б група, 1 курс та Пампуха Павло, 1-Б група, 1 курс.

Запрошені гості прокоментували публічні виступи гуртківців, висловили свої думки, спираючись на погляд генетики, патології й історії, а також відзначили чудову підготовку доповідачів та організацію роботи СНТ за несприятливих карантинних умов.

Кількість учасників відеоконференції налічувала 91 особу, зокрема це були студенти 2-6 курсів. Під час виступів доповідачів, всі присутні мали нагоду пройти онлайн-опитування щодо власного ставлення до створення химер людей та тварин. Результати показали, що більше половини опитаних схвально відгукнулися про використання генних методів у лікуванні, але за умови, що вони не виходитимуть за межі моральних норм.

У неформальній атмосфері студенти разом з викладачами жваво обговорювали не лише теоретичні, а й практичні аспекти згаданих тем. Учасники залишили багато вдячних відгуків та пообіцяли продовжувати долучатися до засідань гуртка у наступному навчальному році!

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

28 квітня 2021 року відбулося онлайн-засідання студентського наукового гуртка кафедри гістології, яке відвідало чимало шановних гостей:

завідувач кафедри гістології, цитології та ембріології Львівського національного медичного університету, доктор медичних наук Челпанова І. В., завідувач кафедри нормальної та патологічної клінічної анатомії Одеського національного медичного університету, доктор медичних наук, професор Аппельханс О. Л., завідувач кафедри педіатрії 1 та медичної генетики, доктор медичних наук, заслужений діяч науки і техніки України, професор Абатуров О. Є., доктор медичних наук, професор кафедри акушерства і гінекології Медведєв М. В., завідувач кафедри гістології, доктор медичних наук, професор Твердохліб І. В., кандидат медичних наук, доцент кафедри педіатрії 1, спеціаліст з медичної генетики Нікуліна А. О.

Під час вебконференції були представлені наступні доповіді:

1. «Цитологічний скринінг: від витоків до сучасності». Доповідач: студентка 1 курсу, 1-Б групи Медведєва Надія.

2. «Захворювання, пов'язані з патологіями клітинних органел». Доповідачі: студенти 1 курсу, 6-А групи Шевцова Ольга й Оберемок Максим.

До засідання приєдналося 86 осіб, зокрема студенти старших (3, 5, 6) курсів та клінічні ординатори. Після виступів доповідачів розпочалася жвава дискусія, протягом якої присутні обговорювали актуальність сучасних наукових досліджень і їхню практичну реалізацію. Запрошені гості поставили багато ґрунтовних запитань і прокоментували студентські доповіді, зазначаючи, що ті вразили їх своєю змістовністю та рівнем підготовки. Досвід відомих спеціалістів й ентузіазм майбутніх вчених сприяли продуктивному перебігу онлайн-засідання.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

30 березня о 12:00 відбулося засідання предметної комісії ДЗ «Дніпровського державного медичного університету» з напряму «Медико-біологічні дисципліни та фармація» за участі першого проректора І.С.Шпоньки, проректора С.В.Захарова, гаранта Л.І.Конопкіної і гаранта В.Ф.Шаторної.

Також були присутні: професор, д.мед.н. Твердохліб І.В. (голова комісії); доцент, к.мед.н. Потоцька О.Ю. (секретар); доцент, к.м.н. Хріпков І.С; доцент, к.м.н. Потапова Т.М.; професор, д.м.н. Разумний Р.В.; професор, д.м.н. Довгаль Г.В.; доцент, к.м.н. Жаріков М.Ю.; доцент, к.б.н. Крамар С.Б.; доцент, к.б.н. Нетроніна О.В.; доцент, д.б.н. Маслак Г.С.; професор, д.м.н. Нефьодова О.О.; доцент, к.б.н. Кузнецова О.В.; професор, д.м.н. Кошарний В.В.; викладач Грузд В.В.; доцент, к.ф.-м.н. Швець Т.В.; доцент, к.б.н. Фоменко О.З.; доцент, к.ф.-м.н. Філоненко Н.Ю.; професор, д.б.н. Шаторна В.Ф.; ст. викл., к.б.н. Кононова І.І.; викладач, к.б.н. Стрижак О.В.; доцент, к.п.н. Крушинська Т.Ю.; доцент, к.м.н. Шарун А.В.; доцент, к.м.н. Алєксєєнко О.А.; доцент, к.м.н. Скорик В.Р.; доцент, к.м.н. Трясак Н.С.; викладач Ляліна А.Ю.; доцент, к.м.н. Худяков О.Є.; доцент, к.м.н. Чернов Д.В.; викладач, к.фарм.н. Курт-Аметова Г.С.; викладач Харченко Ю.В.; професор, д.м.н. Жилюк В.І.; доцент, к.м.н. Бібікова В.М.; професор, д.б.н. Демченко О.М.; викладач, к.м.н. Ткаченко С.С.


Під час засідання предметної комісії було обговорено наступні питання:

1) забезпечення загального стандарту навчального процесу на кафедрах медико-біологічного профілю в дистанційному режимі;

2) виконання вимог до акредитації на ІІ рівні «Магістр медицини» (222 «Медицина»);

3) виконання вимог до акредитації на ІІІ рівні «PhD» (091 «Біологія»).

Carousel imageCarousel imageCarousel image

30 березня 2021 року на кафедрі гістології відбулося чергове засідання студентського наукового гуртка в онлайн-форматі, під час якого було розглянуто дві доповіді:

1. «Вомероназальний орган або кохання з першого подиху». Доповідачі: Біленко Аліна та Ребедайло Катерина, 7-А група, 2 курс.

2. «Репродуктивна медицина як найактуальніша тема сьогодення. ЕКЗ». Доповідач: Свириденко Марія, 6-А група, 2 курс.

На засідання завітали к.мед.н., ассистент кафедри оториноларингології Ламза Нелла Валеріївна й аспірант кафедри оториноларингології Пахольчук Анна Бегназаровна. Нелла Валеріївна й Анна Бегназаровна прокоментували згадані доповіді і зазначили, що промовці добре опрацювали обрані теми.

Незважаючи на онлайн-формат заходу, у ньому взяли участь понад 85 студентів. Після публічних виступів розпочалася дискусія, де гуртківці мали змогу обмінятися думками і враженнями, а також поставити багато питань з прослуханих тем. Учасники висловили свою вдячність за цікаву та корисну зустріч.

Запрошуємо всіх охочих відвідати наступне засідання СНТ, яке відбудеться у квітні!

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

25 лютого 2021 у режимі відео-конференції відбулося чергове засідання студентського наукового товариства кафедри гістології

На засіданні СНТ було представлено 2 доповіді, які розкрили широкі аспекти цитології й ембріології:

  1. «Клітина - основа життя. Неймовірні відкриття і факти, які в майбутньому допоможуть лікарям»

(доповідач: Овчаренко Катерина, 5-Б група, 2 курс).

  1. «Вплив алкоголізму, інфекційних захворювань і лікарських препаратів на ембріогенез людини»

(доповідачі: Сорокіна Катерина та Парамонова Аліна 6-Б група, 2 курс).

На засідання були запрошені доктор медичних наук, професор Сілкіна Юлія Валеріївна та доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри гістології Твердохліб Ігор Володимирович. Юлія Валеріївна й Ігор Володимирович прокоментували студентські доповіді і підкреслили необхідність поглибленого вивчення вищезгаданих тем для майбутнього фахового становлення.

Засідання СНТ відвідало 55 осіб, зокрема студенти 1-4 курсів. Після обговорення головних моментів, студенти залишили велику кількість вдячних відгуків у чаті та пообіцяли з радістю взяти участь у наступних засіданнях.

Науковий гурток кафедри гістології продовжує дистанційну роботу з підготовки і розгляду студентами наукових робіт. Приєднуйтесь до нас, щоб розкрити свій дослідницький потенціал!

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Вітаємо переможців Олімпіади з гістології 2020 серед вітчизняних студентів:

1 місце - Vladislav Serov, 3А група (3 курс)

2 місце - Зарічний Павло Борисович, 1А група (2 курс)

3 місце -

Лозиняк Юлія Петрівна, 4А група (2 курс)

Бодранук Анастасія Ігорівна, 4А група (2 курс)

Басов Георгій Олександрович, 6А група (2 курс)

Зарічний Павло Борисович рішенням кафедри звільняється від іспиту з гістології та отримує максимальну оцінку з предмету!

Запрошуємо отримати сертифікати після різдвяних свят на кафедрі гістології, каб 212


Шановні студенти!

23 грудня о 16:00 відбудеться online-олімпіада з гістології!

О 16:00 приєднуйтесь за посиланням Гугл мит meet.google.com/bvm-moex-rfw для реєстрації та ознайомлення з правилами участі. Всі завдання будуть у вигляді онлайн-тестування в Гугл-формах, посилання буде надано в чаті Гугл міт. Час на відповіді буде обмежено до 60 хв, в розрахунку 1 хв на 1 тест.

Більше інформації - https://www.facebook.com/histologyDMA

До участі запрошуються всі бажаючі!

16 грудня 2020 року відбулося засідання студентського наукового товариства кафедри гістології, яке пройшло в режимі відеоконференції

Загалом були представлені 3 різнопланові доповіді, які розкрили широкі аспекти гістологічної і клінічної проблематики:

  1. Доповідь на тему:«Псоріаз - це вирок чи спосіб життя?» (доповідач: Довгаль Олександра, 5-Б група, 2 курс).

  1. Доповідь на тему:«Найпоширеніші хвороби шлунково-кишкового тракту» (доповідач: Овчаренко Катерина, 5-Б група, 2 курс).

  2. Доповідь на тему: «Епіфіз, його роль у циркадних ритмах, зв'язок з шизофренією, статевим розвитком і містикою»

(доповідач: Полякова Ольга, 1-А група, 2 курс).

На засідання була запрошена доктор медичних наук, професор кафедри шкірних та венеричних хвороб Святенко Тетяна Вікторівна. Пані Тетяна зауважила, що доповідачі ґрунтовно опрацювали матеріал для своїх виступів, докладніше розповіла про властивості різних видів псоріазу, особливості клінічної картини і лікування цього захворювання, а також продемонструвала фотографії деяких пацієнтів. Насамкінець, відповіла на всі запитання учасників конференції та наголосила на важливості залучення студентів до поглибленого вивчення гістології, що у майбутньому сприятиме їхньому фаховому становленню.

Цю відеоконференцію відвідало 55 учасників, серед яких були студенти 2-6 курсів. У жвавій і невимушеній атмосфері студенти разом з викладачами обговорювали не лише теоретичні, а й практичні аспекти згаданих тем. Учасники залишили багато вдячних відгуків та пообіцяли з радістю долучитися до наступних засідань.


Carousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel image

11 листопада 2020 року на кафедрі гістології відбулося онлайн-засідання студентського наукового гуртка, де заслухали доповіді «Трансплантологія — шанс на нове життя» Зарувінської Людмили і Котової Валерії (2 курс) та «Міома матки» Костогриз Ольги (2 курс). На засідання були запрошені: доктор медичних наук, професор кафедри акушерства і гінекології Медведєв Михайло Володимирович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри гістології Твердохліб Ігор Володимирович, доцент кафедри гістології Потоцька Ольга Юріївна, доцент кафедри гістології, науковий керівник СНТ Романенко Людмила Арнольдівна. Також до засідання приєдналося 87 студентів, зокрема старшокурсники (3, 5, 6 курси) і клінічні ординатори. Після виступів доповідачів розпочалася жвава дискусія, протягом якої присутні обговорювали актуальність сучасних наукових досліджень і їхню практичну реалізацію. Досвід викладачів й ентузіазм майбутніх вчених сприяли продуктивному перебігу онлайн-засідання.

Запрошуємо всіх охочих взяти участь у наступному засіданні студентського наукового гуртка, яке відбудеться у грудні!


6 жовтня 2020 року на кафедрі гістології відбулося онлайн-засідання студентського наукового гуртка, де заслухали доповідь старости СНТ з гістології Підгорної Інни, студентки 8-а групи, 3 курсу, на тему: «Гістологічні дослідження удостоєні Нобелівськими преміями 2019-2020 роках». У зв’язку з пандемією СOVID-19 засідання СНТ з гістології було проведено в онлайн режимі, проте студенти виявили велику зацікавленість роботою СНТ. Учасники онлайн-конференції уважно прослухали доповідь і приєдналися до її активного обговорення. Також було обговорено пропозиції і думки студентів щодо вибору тем, написання, оформлення наукових робіт та доповідей.

СНТ кафедри гістології є платформою для реалізації студентами своїх наукових амбіцій, удосконалення ораторських навичок й ерудиції, оскільки під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри студенти навчаються публічно висловлювати свої думки й орієнтуватися у нових питаннях різних галузей медицини, детальніше вивчати гістологію, пропонувати власні ідеї щодо майбутніх робіт та досліджень.

Тож, якщо Ви бажаєте реалізувати себе у сфері наукової діяльності, цікавитесь новітніми науковими розробками і дослідженнями у галузях медицини, а зокрема - гістології, запрошуємо Вас взяти участь у нашому СНТ!Оголошення. Гурток.pdf

Посилання на онлайн-засідання: https://meet.google.com/bhg-fsup-uxv

Початок нового 2020/2021 навчального року


Шановні студенти!

З 1 вересня ми повертаємось до аудиторної форми проведення практичних занять. Розклад груп по аудиторіях ви можете знайти за посиланням https://211.dsma.dp.ua/home/dla-ukraienomovnih-studentiv/rozklad

За розкладом перша тема практичного заняття в цьому семестрі - Серцево-судинна система. Будова судин та гемомікроциркуляторного русла. Розклад на весь семестр - за гіперпосиланням https://211.dsma.dp.ua/home/dla-ukraienomovnih-studentiv/kalendarno-tematicnij-plan

В цьому семестрі лекції будуть проводитись в онлайн формі за розкладом. Для проведення лекцій на всіх кафедрах рішенням керівництва академії обрано платформу Google meet - будь ласка, ознайомтесь з правилами роботи в ній до початку лекційного курсу. Відвідування лекцій буде обов'язковим, задля підтвердження вашої присутності в чаті лекції потрібно буде відправити повідомлення з вашим прізвищем, ім'ям та по батькові + номер групи. Розклад лекцій та гіперпосилання на приєднання до лекцій можете знайти за посиланням https://calendar.google.com/calendar/embed?src=dsma.histology.ukr%40gmail.com&ctz=Europe%2FKiev або https://211.dsma.dp.ua/home/dla-ukraienomovnih-studentiv/rozklad . Важливо! Задля раціонального використання часу лекції студенти мають приєднатись за посиланням протягом 15 хвилин ДО початку лекції. Під час лекції необхідно вимкнути мікрофон та камеру, і вмикати їх у разі необхідності задати запитання, або відповіді на запитання лектора.


Підсумкові тестування з гістології

УВАГА! Наступного тижня за розкладом лекцій на потоках А та Б пройдуть підсумкові тестування за матеріалом третього змістовного модуля (скелетні тканини, м'язова тканина, нервова тканина та нервова система). Тести включатимуть 30 тестів з гістопрепаратами та схемами - 45 хвилин, та 20 тестів формату крок - 25 хвилин.

Розклад:

А поток - Чт, 14 травня 2020 р. - 9:00 - 9:45 (тести з препаратами), 9:50 - 10:15 - тести Крок

Б поток - Пт, 15 травня 2020 р. - 10:50 - 11:35 (тести з препаратами),11:40 - 12:05 - тести Крок

Іноземні студенти - Чт, 14 травня 2020 р. - 13:00 - 13:30 (15 тестів з препаратами), 13:40 - 14:20 - тести Крок (30 тестів)

! тестові завдання для різних потоків будуть абсолютно відрізнятись, не буде жодного повторення задля уникнення копіювання!

За умов, якщо студент не подолає прохідний бар'єр, він не зможе отримати оцінку, вищу за 3, та буде мати змогу під час усної частини модуля пройти повторне тестування за спрощеною схемою (на розпізнавання препаратів). За умов позитивного результату за повторним тестуванням, студент буде мати змогу пройти усну частину модуля під час того ж заняття зі своїм викладачем. За умов отримання негативної оцінки за усною відповіддю, всі студенти будуть направлені на пересклад, який будуть приймати доценти кафедри.

Прохідні бар'єри тестів будуть визначені відносно кращих результатів, тобто ми їх визначимо після написання студентами тестів та повідомимо не пізніще Пн, 18 травня 2020 р.

Онлайн-заняття з гістології

Шановні студенти!

Як ви знаєте, з наступного тижня ми, як і інші кафедри нашої академії, переходимо в режим відеозанятій. Для цього рішенням адміністрації було вибрано додаток Zoom, який необхідно встановити на вашому комп'ютері або телефоні / планшеті.

Заняття будуть проводиться відповідно до розкладу, а це значить, що ви повинні приєднається до конференції точно під час початку заняття без запізнень.

Структура занять буде припускати протягом перших 40 хв перевірку присутніх і розбір матеріалу на основі зображень схем та препаратів, які буде демонструвати викладач. Потім у вас буде 1 година на рішення тестових завдань (формату Крок і тести з препаратами). Потім, під час останньої години заняття викладач буде проводити усне опитування студентів окремо, для чого необхідно буде знову підключиться до конференції. Термін прийняття малюнків в альбомах буде продовжений до 17:00 того ж дня.

Будь ласка, старости груп, зв'яжіться зі своїми викладачами, щоб уточнити ідентифікатори конференцій і паролі для вашої групи.

Важливо, щоб при реєстрації ви коректно відображали свої імена і прізвища, інакше викладач не допустить вас до участі в занятті. Заходити необхідно з включеними камерами, щоб викладач міг ідентифікувати вас під час переклички.

Ми розуміємо, що під час першого тижня ми зіткнемося з багатьма технічними проблемами, заздалегідь дякуємо вам за розуміння і приймемо до уваги ваші побажання і зауваження.

До уваги студентів 1 курсу І міжнародного факультету!

У четвер (23.04.2020) о 13.00 відбудеться онлайн-лекція з гістології для україномовних іноземних студентів за темою «Скелетні сполучні тканини».

Відвідування лекції необов’язкове, перевірки присутності або опитування студентів проводитись не буде.

Задля участі вам знадобиться встановити Skype на своєму комп’ютері/телефоні/планшеті та перейти за гіперпосиланням: https://join.skype.com/iT23YspDBZ2E

До відома студентів 1 курсу І та II медичних факультетів!

На кафедрі гістології проводиться конкурс на кращий малюнок. Автори найкращих робіт приймуть участь в оформленні навчального посібника та будуть нагороджені додатковими балами.

Для участі у конкурсі необхідно:

1) підготувати як мінімум три малюнки у довільній формі (олівець, акварель, графічний редактор)

2) протягом місяця у форматі JPG надіслати малюнки відповідальному викладачеві на електронну адресу katerynabaker@gmail.com

3) у тексті необхідно зазначити ПІБ студента, номер групи та контактний телефон

Приклади для малюнків див. у посиланні:

Онлайн-лекції

Шановні студенти!

Кожного тижня кафедра гістології проводить 2 онлайн-лекції з гістології для англомовних студентів.

Пропонуємо вам скористатися можливостю одночасно вдосконалити ваші знання з гістології та англійської мови, долучившись до наших онлайн лекцій! За вашим бажанням під час лекцій ви можете задавати запитання (устно, або письмово) не лише англійською, але й укр./рос. мовами, також після лекцій ми зможемо більш детально відповісти на ваші питання, які стосуються як гістології, так і організації нашого навчання. Записи лекцій стать доступними на нашому сайті протягом двох днів після лекції https://211.dsma.dp.ua/home/for-english-students/lectures_1 . Звичайно відвідування лекції необов’язкове, перевірки присутності, або опитування студентів проводитись не буде.

Задля участі вам знадобиться встановити Skype на своєму комп’ютері/телефоні/планшеті та перейти за гіперпосиланням:


Середа, 13:00 - гіперпосилання Skype для приєднання до групи https://join.skype.com/NO8Z4X8GlNc7

П'ятниця, 13:00 - гіперпосилання Skype для приєднання до групи https://join.skype.com/nzg8kFUwTxhe


Зараз посилання неактивні, ми активуємо їх о 12:30 у Ср та Пт, відповідно. Кількість учасників обмежена 50, але якщо студентів буде більше - ми розглянемо питання організації додаткових лекцій протягом тижня.

З усіма питаннями та пропозиціями щодо онлайн-лекцій звертайтесь за адресою pototskaya.o.yu@gmail.com

Засідання наукового гуртка кафедри гістології

5 березня 2020 року на кафедрі гістології відбулося засідання студентського наукового гуртка, де заслухали доповіді Меншикової Валерії і Ситніченка Олега (студентів 3-Б групи, 2-го курсу) на тему: «Стовбурові клітини, 3D-біопринтинг», та Карапетяна Карена на тему: «Мітохондріальні та лізосомальні хвороби». Присутні з цікавістю прослухали доповіді та долучились до їх активного обговорення.

Староста СНТ з гістології Підгорна Інна

Засідання наукового гуртка кафедри гістології

19 грудня 2019 року на кафедрі гістології відбулося засідання студентського наукового гуртка, де заслухали доповіді Постового В’ячеслава та Чепурного Микити (студентів 1-Б групи, 2-го курсу) на тему: «Цитокіни - гормони імунної системи», Безуглої Аліни (студентки 6-Б групи, 2-го курсу) на тему: «Орган Якобса: легкий подих кохання» та Підгорної Інни (студентки 8-А групи, 2-го курсу) на тему: «Новини науки - 2019». Присутні з цікавістю прослухали доповіді та долучились до їх активного обговорення.

Староста СНТ з гістології Підгорна Інна

І тур Всеукраїнської олімпіади з гістолгогії за участю іноземних студентів

12 грудня 2019 року на кафедрі гістології було проведено перший тур Всеукраїнської олімпіади з гістолгогії, в якому прийняли участь 80 студентів другого курсу різних факультетів ДЗ «ДМА», зокрема: 34 студента 1-го та 2-го медичних факультетів, 41 студент англомовної форми навчання (2-й міжнародний факультет), 5 іноземних студентів, що навчаються українською мовою (1-й міжнародний факультет) та 5 студентів з Дніпровського медичного інституту традиційної і нетрадиційної медицини англомовної форми навчання. За рахунок проведення конкурсу одночасно українською та англійською мовою, в ньому змогли прийняти участь представники 10 країн світу (Індія, Ізраїль, Марокко, Палестина, Єгипет, Гана, Великобританія, Швеція, Узбекистан та, звичайно, Україна), що підвищило азарт учасників змагання.

В першому турі прийняли учасать всі викладачі кафедри, вони поставили по декілька усних запитань з курсу дисципліни «Гістологія, цитологія та ембріологія», які стосувались гістологічної будови тканин, органів, а також особливостей їх ембріонального розвитку. В другому турі учасникам було продемонстровано більше 100 зображень гістологічних препаратів, виготовлених з допомогою різних методів, які необхідно було ідентифікувати та назвати їх діагностичні критерії.

Іноземні студенти змагались на одному рівні з вітчизняними та продемонстрували достатньо високий рівень знань та конкурентоспроможності. За результатами були визначені наступні переможці:

серед вітчизняних студентів 1 місце посіла Марцинкова Софія Вячеславівна (1А група), друге місце - Дудля Анна Геннадіївна (1А група), а третє місце розділили між собою Підгорна Інна Миколаївна (8А група) та Филь Дар`я Геннадіївна (7Б група);

серед іноземних студентів 1 місце посів Ратход Ванш (416Б група, Індія), друге місце - Толба Алі Амр Абделсаттар Алі (414Б група, Єгипет), третє місце - Хомос Ахмед Вагді Ахмед Ібрахім (424Б група, Єгипет).

Вітаємо переможців олімпіади та бажаємо подальших успіхів в наступному етапі, який відбудеться навесні 2020 року в Тернопільському національному медичному університету імені І.Горбачевського!

Объявление олимпиада 2019.pdf

Засідання наукового гуртка кафедри гістології

28 листопада 2019 року на кафедрі гістології відбулося засідання студентського наукового гуртка, де заслухали доповіді Лагоди Дарини (студентки 2-го курсу, 6-Б групи) на тему: «Гормон сну (мелатонін) - чарівний ключик у царство Морфея (і інші цікаві факти про гормони епіфіза).» та Кузнецової Катерини (студентки 2-го курсу, 5-Б групи) на тему: «Феномен близнюків і патології, що виникають при розвитку багатоплідної вагітності». Студенти з зацікавленістю прослухали доповіді та задали багато питань по даним темам.

Засідання наукового гуртка кафедри гістології, присвячене аутофагії та досвіду міжнародного стажування студентів та молодих вчених ДМА

7 листопада 2019 року відбулось чергове засідання студентського наукового гуртка кафедри гістології. На початку виступив студент другого курсу Кіжнер Рафаель (4-А група) з доповіддю на тему «Огляд аутофагії та її механізмів», в якій виклав результати аналітичного огляду літератури, зосередивши увагу на найбільш цікавих статтях останніх років, зокрема роботі Йосінорі Осумі, яка була удостоєна Нобелівської премії в 2016 році.

Потім про свій досвід стажування в Інституті молекулярної генетики Чеської Академії наук розповіли доцент кафедри гістології О.Ю. Потоцька та доцент кафедри патологічної анатомії і судової медицини Н.С. Бондаренко. В продовження теми першої доповіді Н.С. Бондаренко продемонструвала напрацювання лабораторії електронної мікроскопії ДМА в напрямку дослідження механізмів аутофагії та розповіла про плани щодо застосування нових методів (з якими ознайомились під час стажування, зокрема, імуноелектронна мікроскопія, кореляційна мікроскопія) для подальшого вивчення цього явища.

Про свій досвід участі в різноманітних програмах стажування доповіла студентка шостого курсу Бірюкова Аріна. Зокрема, з 2.09.2019 по 20.10.2019 вона проходила стажування на базі Національного інституту імені Віктора Бабеша, Бухарест; та Університетському шпиталі міста Лімерік. Перша частина стажування мала наукове спрямування. Під час співпраці із командою професора Dr. A. Arghir працювала у цитогенетичній лабораторії. Зокрема, опанувала такі методики, як севенування ДНК, Fluorescent hybridization in situ (FISH), ПЦР, та каріотипування із хромосомним аналізом (починаючи із етапу "культура клітин"). Дані техніки широко використовуються у науковому середовищі, в даному випадку - для діагностики гематоонкології та аутизму. Також, взяла курс Dr. I.Dumitru з проведення та аналізу результатів флоуцитометрії, яка є одним із методів уточнення типу лейкозу/лімфоми.

Друга частина проходила на базі педіатричного відділення Університетського госпіталю, м.Лімерік, Ірландія, де із діагностичною командою Dr. M. Mahony Бірюкова А.І. виконувала обходи, приймала пацієнтів в амбулаторії та прийомному відділенні. Таким чином, студентка ознайомилась із системою охорони здоров'я Ірландії, новітніми стандартами і підходами до лікування. Приємним бонусом була можливість участі в освітніх заходах, які регулярно проводяться на базі відділення для лікарів. Такі сесії включають обговорення складних клінічних випадків, оцінку рентген-знімків, аналіз та обговорення свіжих наукових статей. Сама ж робота в діагностичних командах передбачає постійний практичний досвід і обмін знаннями завдяки безпосередній комунікації з колегами і старшим лікарем.

Основну увагу в своїй доповіді Аріна зосередила на способах пошуку програм стажування, грантів на подорож (travel grant) та рекомендаціям щодо подання заявок на участь конференціях, майстер-класах, стажуваннях та інших освітньо-наукових програмах.

5 грудня 2019 року о 1300 відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 08.601.03.

На порядку денному:

Офіційний захист дисертації Шевченко Інни Володимирівни «Морфогенез серця щурів під впливом ацетату свинцю та за умов корекції (анатомо-експериментальне дослідження)» (Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України») за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія.

Засідання ради проходитиме за адресою: м.Дніпро, ДЗ «ДМА», вул. Севастопольська, 19, Морфологічний корпус, Народний музей історії академії.

Автореферат Шевченко.pdf

5 грудня 2019 року об 1100 відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 08.601.03.

На порядку денному:

Офіційний захист дисертації Бистрицької Марини Анатоліївни «Остеопороз при захворюваннях нервової системи: фактори ризику, діагностика, лікування, профілактика ускладнень» (Державна установа «Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України») за спеціальністю 14.01.21 – травматологія та ортопедія.

Засідання ради проходитиме за адресою: м.Дніпро, ДЗ «ДМА», вул. Севастопольська, 19, Морфологічний корпус, Народний музей історії академії.

Автореферат Бистрицька.pdf

Співробітники академії пройшли стажування в Інституті молекулярної генетики

З 14 по 18 жовтня 2019 року у м. Прага на базі Інституту молекулярної генетики Академії наук Чеської Респуліки відбувся п’ятиденний теоретико-практичний курс, що був присвячений методам сучасної мікроскопії у біомедицині («Microscopy methods in biomedicine»). В якості керівника курсу виступив голова Центру Мікроскопії інституту професор Pavel Hozăk.

Від нашої академії у курсах взяли участь доцент кафедри гістології О.Ю. Потоцька та доцент кафедри патологічної анатомії і судової медицини Н.С. Бондаренко.

Навчальна програма стажування була розподілена на щоденну лекційну та практичну частини (детальніше з програмою можна ознайомитись на сайті http://www.microscopytraining.eu/courseimaging/schedule.htm).

Учасникам теоретико-практичного курсу була надана вичерпна інформація про найсучасніші методи світлової та електронної мікроскопії із подальшою демонстрацією застосування відповідного обладнання, аналізом сильних та слабких сторін методів, доцільності їх застосування.

Зокрема, увага курсу була зосереджена на методах флюоресцентної мікроскопії (Fluorescence Macro/Microscopy, Light Sheet Fluorescence Microscopy), конфокальної мікроскопії (Confocal laser scanning microscopy та Spinning disc confocal microscopy), двофотонної лазерної мікроскопії, візуалізації культури клітин. Окремим блоком були розглянуті методи світлової мікроскопії надвисокої роздільної здатності (Superresolution microscopy: STORM, SIM, STED). Окрема увага була приділена можливостям використання лазерної мікроскопії для аналізу розподілення та взаємного розташування молекул в клітині (методи Fluorescence recovery after photobleaching, Fluorescence correlation spectroscopy).

Електронна мікроскопія була продемонстрована методами трансмісійної та скануючої електронної мікроскопії з опцією рентгенівського мікроаналізу (Scanning Electron Microscopy and X-Ray Microanalysis). Детально було розглянуто метод електронно-мікроскопічної імуноцитохімії (ImmunoGold labeling), продемонстровано принципи кількісної оцінки результатів за допомогою програмного забезпечення (детекція, кластеринг та колоколізація міток колоїдного золота).

Викликала жвавий інтерес лекція присвячена підготовці фотоілюстрацій до публікацій у наукових виданнях. Акцент було зроблено на межах допустимих маніпуляцій та етичних аспектах обробки цифрових зображень.

Варто зазначити, що подібні курси наслідують принцип Open Access та проводяться чеським інститутом на регулярній основі. Всі бажаючі можуть ознайомитись з розкладом науково-практичних курсів на сайтах Інституту молекулярної генетики https://www.img.cas.cz/events/courses/ та Czech-BioImaging https://www.czech-bioimaging.cz/courses.

Більш детальна інформація про стажування буде надана на засіданні СНТ кафедри гістології 7 листопада о 15:30 (морфологічний корпус, ауд. №2) – запрошуються всі бажаючі!

Конференція морфологів на базі ДЗ «ДМА»

9-11 жовтня 2019 року на базі ДЗ «ДМА» відбулась Третя Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Теорія та практика сучасної морфології», в якій взяли участь делегати й автори наукових публікацій з понад 150 кафедр і підрозділів із різних навчальних, наукових і клінічних установ України та інших країн. Телебачення та ЗМІ ще до початку конференції почали висвітлювали цей захід.

Урочисте відкриття розпочалось з промови голови конференції, ректора академії, в якій Тетяна Олексіївна Перцева зазначила важливість проведення подібних конференцій для розвитку як фундаментальних, так і клінічних дисциплін, а також окреслила сучасні світові тенденції розвитку морфології та основні шляхи його реалізації в нашій академії. З привітальним словом до делегатів конференції звернулись президент асоціації патологів України професор С.Г. Гичка, професор Гарвардської медичної школи А.А. Інджикулян, віце-президент асоціації патологів України професор В.О. Туманський.

На першому пленарному засіданні з доповіддю виступили С.Г. Гичка, який виклав свій погляд на значення імуногістохімії в сучасній патогістологічній діагностиці, А.А. Інджикулян з досвідом і прикладом всебічної взаємодії між багатьма науковими лабораторіями для дослідження проблеми порушень слуху. Далі професор В.О. Туманський виклав результати багаторічної праці по проблемі патоморфологічного прогнозування, доцент О.Ю. Потоцька доповіла про модернізацію навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення вищої медичної освіти в умовах імплементації міжнародних критеріїв оцінювання, член-кореспондент НАМН України професор Ю.О. Філіппов доповів про значення морфологічних досліджень для діагностики раннього раку шлунка та презентував свою наукову монографію за цією тематикою.

Особливо цікавими для учасників конференції були круглі столи та майстер-класи, що стосувались сучасних стандартів статистичної обробки та аналізу даних морфологічних досліджень, які представив професор С.П. Луговський. Традиційною популярністю користувався майстер-клас з трансмісійної електронної мікроскопії, який провела доцент Н.С. Бондаренко, відбивши перші в Україні здобутки лабораторії ДЗ «ДМА» із започаткування імуноелектронних досліджень.

У рамках конференції відбулась демонстрація новітніх можливостей по запровадженню сучасних технологій і стандартів цифрової мікроскопії як в практичну діяльність патоморфологів, так і в навчальний процес на кафедрах морфологічного профілю (офіційні дистриб’ютори визнаних світових виробників світлооптичної техніки - «ОПТЕК» ZEISS Group, АЛТ Україна ЛТД та інші).

На завершення першого дня конференції делегати почули змістовну доповідь професора В.О. Гуркіна, відомого історика медицини, який прибув до нашої академії з Ульяновська (Російська Федерація) з цікавим і важливим матеріалом про життєвий, науковий і творчий шлях В.П. Карпова – першого ректора Катеринославської медичної академії, засновника кафедри гістології та морфологічної школи в нашому закладі.

Всі наукові доповіді й інші заплановані заходи конференції викликали значну зацікавленість з боку делегатів та жваві дискусії, на чому особливо зауважив голова програмного комітету конференції, перший проректор ДЗ «ДМА», віце-президент асоціації патологів України професор І.С. Шпонька.

Другий день конференції розпочався з майстер-класу, що відбувся на базі кафедри патологічної анатомії і судової медицини та був присвячений концептуальним принципам створення й організації роботи сучасної науково-дослідної морфологічної лабораторії. Доцент О.О. Бондаренко провів детальне ознайомлення делегатів конференції з можливостями і потужностями даної лабораторії, що була відкрита на початку поточного року на базі академії, а професор І.С. Шпонька чітко та змістовно окреслив основні напрямки її подальшого розвитку.

На секційних засіданнях конференції були заслухані доповіді аспірантів та молодих учених із різних навчальних, наукових і лікувальних закладів, відбулись наради представників профільних кафедр.

На завершальному пленарному засіданні І.В. Твердохліб виступив із промовою, де підкреслив інтеграційний вектор конференції, підбив підсумки наукового заходу, висловив подяку всім його організаторам і учасникам, окреслив основні позиції резолюції, а також запросив до участі у подібному заході на базі ДЗ «ДМА» наступного року. В цілому всі учасники конференції зійшлися на думці, що подібний формат проведення наукових зустрічей, який об’єднує спеціалістів різних профілів фундаментальних і клінічних дисциплін, є корисним для кожного та дозволяє поглибити теоретичні знання й упровадити новітні методи досліджень і діагностики в практику сучасної морфології та медицини.

5 вересня 2019 року об 1100 відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 08.601.03.

На порядку денному:

Офіційний захист дисертації Весніна Володимира Вікторовича «Оптимізація лікування туберкульозного спондиліту (експериментально-клінічне дослідження)» (Харківський національний медичний університет) за спеціальністю 14.01.21 – травматологія та ортопедія.

Засідання ради проходитиме за адресою: м.Дніпро, ДЗ «ДМА», вул. Севастопольська, 19, Морфологічний корпус, Народний музей історії академії.

Відгук В.А.Колесніченко.pdf
Відгук Д.В.Івченка.pdf
Автореферат.pdf
Дисертація Веснин.pdf

4 квітня 2019 року о 1300 відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 08.601.03.

На порядку денному:

Офіційний захист дисертації Трясак Наталії Сергіївни «Гістогенетична характеристика дендритних клітин у складі вінцевих артерій за умов експериментального атеросклерозу» (Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України») за спеціальністю 14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія.

Засідання ради проходитиме за адресою: м.Дніпро, ДЗ «ДМА», вул. Севастопольська, 19, Морфологічний корпус, Народний музей історії академії.

Автореферат Трясак.pdf

4 квітня 2019 року об 1100 відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 08.601.03.

На порядку денному:

Офіційний захист дисертації Казакової Катерини Станіславівни «Морфофункціональна характеристика ясен щурів у нормі та за умов хронічної інтоксикації етанолом» (Українська медична стоматологічна академія МОЗ України) за спеціальністю 14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія.

Засідання ради проходитиме за адресою: м.Дніпро, ДЗ «ДМА», вул. Севастопольська, 19, Морфологічний корпус, Народний музей історії академії.

Автореферат Казакової.pdf

7 березня 2019 року об 1100 відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 08.601.03.

На порядку денному:

Офіційний захист дисертації Горегляда Олексія Михайловича «Клініко-морфологічне обґрунтування використання вакуум-асистованого лікування постраждалих з вогнепальними травмами кінцівок» (Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України») за спеціальністю 14.01.21 – травматологія та ортопедія.

Засідання ради проходитиме за адресою: м.Дніпро, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», вул. Севастопольська, 19, Морфологічний корпус, Народний музей історії академії.

Автореферат Горегляда .pdf
Дисертація Горегляда.pdf
Відгук І.М.Курінного.pdf
Відгук М.І.Березки.pdf

9 жовтня 2018 року об 1100 відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 08.601.03.

На порядку денному:

Офіційний захист дисертації Тимошенко Юлії Володимирівни «Морфо-функціональні особливості слизової оболонки твердого піднебіння за умов експериментальної ксеростомії» (Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» Міністерства охорони здоров’я України») за спеціальністю 14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія.

Засідання ради проходитиме за адресою: м.Дніпро, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», вул. Севастопольська, 19, Морфологічний корпус, Народний музей історії академії.

Автореферат.pdf
Відгук К.С.Волкова.pdf
Відгук Ю.В.Сілкіної.pdf
Дисертація.pdf

6 вересня 2018 року о 1300 відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 08.601.03.

На порядку денному:

Офіційний захист дисертації Зіненка Дмитра Юрійовича «Роль порушень мікроциркуляції у розвитку морфологічних змін підшлункової залози та печінки при експериментальному гострому панкреатиті» (Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України») за спеціальністю 14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія.

Засідання ради проходитиме за адресою: м.Дніпро, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», вул. Севастопольська, 17, Морфологічний корпус, Народний музей історії академії.

Автореферат Зіненко.pdf
Відгук К.С.Волкова (1).pdf
Відгук Ю.А.Гайдара.pdf
Дисертація Зіненка.pdf

6 вересня 2018 року об 1100 відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 08.601.03.

На порядку денному:

Офіційний захист дисертації Яковець Олени Олександрівни «Лімфангіо– та коронарогенез у ембріонів та плодів людини (5-24 тижнів гестації)» (Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України») за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія.

Засідання ради проходитиме за адресою: м.Дніпро, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», вул. Севастопольська, 17, Морфологічний корпус, Народний музей історії академії.

Автореферат Яковець.pdf
Відгук М.В.Погорєлова.pdf
Відгук О.Є.Маєвського.pdf
Дисертація Яковець.pdf

5 квітня 2018 року об 1100 відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 08.601.03.

На порядку денному:

1. Офіційний захист дисертації Малкова Ігоря Ігоровича «Реактивні та регенеративні властивості тканинних компонентів передньої черевної стінки при експериментальній алопластиці вентральних гриж»

(ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України) за спеціальністю 14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія.

Засідання ради проходитиме за адресою: м. Дніпро, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», вул. Севастопольська, 17, Морфологічний корпус, аудиторія №2.

Автореферат Малков.pdf
Вiдгук Федонюк.pdf
Відгук Єрошенко.pdf
Дисертація Малков.pdf