9-11 жовтня 2019 року на базі ДЗ «ДМА» відбулась Третя Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Теорія та практика сучасної морфології», в якій взяли участь делегати й автори наукових публікацій з понад 150 кафедр і підрозділів із різних навчальних, наукових і клінічних установ України та інших країн. Телебачення та ЗМІ ще до початку конференції почали висвітлювали цей захід.

Урочисте відкриття розпочалось з промови голови конференції, ректора академії, в якій Тетяна Олексіївна Перцева зазначила важливість проведення подібних конференцій для розвитку як фундаментальних, так і клінічних дисциплін, а також окреслила сучасні світові тенденції розвитку морфології та основні шляхи його реалізації в нашій академії. З привітальним словом до делегатів конференції звернулись президент асоціації патологів України професор С.Г. Гичка, професор Гарвардської медичної школи А.А. Інджикулян, віце-президент асоціації патологів України професор В.О. Туманський.

На першому пленарному засіданні з доповіддю виступили С.Г. Гичка, який виклав свій погляд на значення імуногістохімії в сучасній патогістологічній діагностиці, А.А. Інджикулян з досвідом і прикладом всебічної взаємодії між багатьма науковими лабораторіями для дослідження проблеми порушень слуху. Далі професор В.О. Туманський виклав результати багаторічної праці по проблемі патоморфологічного прогнозування, доцент О.Ю. Потоцька доповіла про модернізацію навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення вищої медичної освіти в умовах імплементації міжнародних критеріїв оцінювання, член-кореспондент НАМН України професор Ю.О. Філіппов доповів про значення морфологічних досліджень для діагностики раннього раку шлунка та презентував свою наукову монографію за цією тематикою.

Особливо цікавими для учасників конференції були круглі столи та майстер-класи, що стосувались сучасних стандартів статистичної обробки та аналізу даних морфологічних досліджень, які представив професор С.П. Луговський. Традиційною популярністю користувався майстер-клас з трансмісійної електронної мікроскопії, який провела доцент Н.С. Бондаренко, відбивши перші в Україні здобутки лабораторії ДЗ «ДМА» із започаткування імуноелектронних досліджень.

У рамках конференції відбулась демонстрація новітніх можливостей по запровадженню сучасних технологій і стандартів цифрової мікроскопії як в практичну діяльність патоморфологів, так і в навчальний процес на кафедрах морфологічного профілю (офіційні дистриб’ютори визнаних світових виробників світлооптичної техніки - «ОПТЕК» ZEISS Group, АЛТ Україна ЛТД та інші).

На завершення першого дня конференції делегати почули змістовну доповідь професора В.О. Гуркіна, відомого історика медицини, який прибув до нашої академії з Ульяновська (Російська Федерація) з цікавим і важливим матеріалом про життєвий, науковий і творчий шлях В.П. Карпова – першого ректора Катеринославської медичної академії, засновника кафедри гістології та морфологічної школи в нашому закладі.

Всі наукові доповіді й інші заплановані заходи конференції викликали значну зацікавленість з боку делегатів та жваві дискусії, на чому особливо зауважив голова програмного комітету конференції, перший проректор ДЗ «ДМА», віце-президент асоціації патологів України професор І.С. Шпонька.

Другий день конференції розпочався з майстер-класу, що відбувся на базі кафедри патологічної анатомії і судової медицини та був присвячений концептуальним принципам створення й організації роботи сучасної науково-дослідної морфологічної лабораторії. Доцент О.О. Бондаренко провів детальне ознайомлення делегатів конференції з можливостями і потужностями даної лабораторії, що була відкрита на початку поточного року на базі академії, а професор І.С. Шпонька чітко та змістовно окреслив основні напрямки її подальшого розвитку.

На секційних засіданнях конференції були заслухані доповіді аспірантів та молодих учених із різних навчальних, наукових і лікувальних закладів, відбулись наради представників профільних кафедр.

На завершальному пленарному засіданні І.В. Твердохліб виступив із промовою, де підкреслив інтеграційний вектор конференції, підбив підсумки наукового заходу, висловив подяку всім його організаторам і учасникам, окреслив основні позиції резолюції, а також запросив до участі у подібному заході на базі ДЗ «ДМА» наступного року. В цілому всі учасники конференції зійшлися на думці, що подібний формат проведення наукових зустрічей, який об’єднує спеціалістів різних профілів фундаментальних і клінічних дисциплін, є корисним для кожного та дозволяє поглибити теоретичні знання й упровадити новітні методи досліджень і діагностики в практику сучасної морфології та медицини.


Всі матеріали конференції доступні за посиланням: