Романенко Людмила Арнольдівна

кандидат біологічних наук, доцент кафедри.

Науковий керівник СНТ кафедри гістології

E-mail: romanenkoludmila09@gmail.com

Підгорна Інна

Староста СНТ кафедри гістології

+380974205995

МАЙБУТНЄ ПОЧИНАЄТЬСЯ СЬОГОДНІ

(про роботу СНТ кафедри гістології)

Студентське наукове товариство кафедри гістології Дніпровського державного медичного університету – це об’єднання викладачів і студентів, яке сприяє удосконаленню професійної підготовки та виявленню обдарованої молоді.

Метою діяльності товариства є створення умов для розкриття наукового і творчого потенціалу осіб, які навчаються та працюють у вищому навчальному закладі, розвиток у них аналітичного мислення, навичок дослідницької роботи й інноваційної діяльності, популяризація різних галузей медицини.

СНТ кафедри гістології працює вже понад 40 років. Керівниками гуртка свого часу були: к.м.н. Погорєлова Л. Я., д.м.н. Гербільский Л. В., к.м.н. Потоцька О. Ю. Зараз керівником гуртка є к.б.н. Романенко Л. А.

За всю історію роботи СНТ змінювалися форми проведення засідань, теми розгляду, напрямки розробок і захисту наукових робіт. Не став винятком і 2020-2021 навчальний рік. Через складну ситуацію у світі (у зв’язку з пандемією СOVID-19) засідання СНТ з гістології було вирішено проводити у форматі online, а проте, це не завадило діяльності товариства, навіть навпаки - сприяло активному вдосконаленню.

На кожному засіданні студенти виголошують 2-3 доповіді, серед яких обирається головна. Враховуючи специфіку головної доповіді, організатори запрошують провідних профільних спеціалістів з відповідної галузі медицини. Протягом цього навчального року наші засідання відвідали: завідувач кафедри гістології, цитології та ембріології Львівського національного медичного університету доцент Челпанова І. В., завідувач кафедри нормальної та патологічної клінічної анатомії Одеського національного медичного університету професор Аппельханс О. Л., завідувач кафедри педіатрії 1 та медичної генетики професор Абатуров О. Є., завідувач кафедри гістології ДДМУ професор Твердохліб І. В., професор кафедри патологічної фізіології Сілкіна Ю. В., професор кафедри акушерства і гінекології Медведєв М. В., лікар-психіатр, доктор філософії у галузі теології, благочинний храмів лікарняних закладів Дніпропетровської єпархії УПЦ Юрій Захарченко, професор кафедри шкірних та венеричних хвороб Святенко Т. В., доцент кафедри гістології Потоцька О. Ю., асистент кафедри оториноларингології Ламза Н. В., доцент кафедри педіатрії 1, спеціаліст з медичної генетики Нікуліна А. О., викладач кафедри гуманітарних наук Нікітенко А. І., аспірант кафедри оториноларингології Пахольчук А. Б. Вони доповнювали представленні доповідачами роботи випадками зі своєї практики, акцентували увагу на важливих аспектах тем, різнобічно розкриваючи їх, та відповідали на всі запитання, що цікавили гуртківців.

Велика кількість студентів залучається до активної співпраці в СНТ. У всіх питаннях, які виникають під час підготовки та захисту наукових робіт, доповідачам допомагає староста СНТ, переможниця олімпіади з гістології, студентка 3 курсу Підгорна І.М. Кожне засідання планується заздалегідь: для розгляду членам СНТ пропонуються нестандартні теми, які допомагають розвивати наукові, навчальні та творчі здібності студентів. У цьому році було представлено 16 доповідей, серед них 11 підготовлені студентами 1 курсу, 5 – студентами 2 курсу.

Засідання Наукового товариства кафедри гістології користуються великою популярністю серед студентів. Незважаючи на те, що дисципліна «Гістологія, цитологія та ембріологія» викладається впродовж 1-2 курсів, активними учасниками гуртка є студенти всіх курсів, а також - клінічні ординатори, адже під час засідань можна почути нову інформацію, яка полегшує розуміння багатьох проблемних питань. В середньому, до кожної зустрічі приєднується 60-70 учасників, які не лише уважно слухають доповіді, але й беруть участь в обговореннях.

Наша кафедра активно впроваджує новітні технології в освітній процес: засідання проходять у форматі відеоконференції, а усі записи публікуються на вебсайті ДДМУ, зокрема на сторінці кафедри гістології, YouTube-каналі й у Facebook!

Членом СНТ може стати кожен студент, у якого є бажання поглибити свої знання, а також взяти участь у науково-дослідницькій роботі. Гуртківці зазвичай вирізняються серед інших студентів глибиною знань, риторичними навичками, більшою активністю і цілеспрямованістю. Наукове товариство кафедри гістології допомагає студентам знаходити актуальні і цікаві теми, а також в організації підготовки доповідей та публічних виступів.

Викладацький і студентський склад нашого СНТ повсякчас прагне вдосконалюватися, щоб молодіжний науковий гурток формував ранню професійну зрілість ще більшої кількості студентів. Позитивний вплив кожного проведеного засідання сприяє максимальному розкриттю потенціалу та здібностей майбутніх поколінь фахівців!Підгорна І. М.,

староста студентського наукового

товариства кафедри гістології


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Засідання наукового гуртка кафедри гістології

27 травня 2021 року відбулося онлайн-засідання студентського наукового товариства кафедри гістології. На засіданні були присутні: завідувач кафедри педіатрії 1 та медичної генетики, доктор медичних наук, заслужений діяч науки та техніки України, професор Абатуров Олександр Євгенійович, завідувач кафедри гістології, доктор медичних наук, професор Твердохліб Ігор Володимирович, лікар-психіатр, заслужений працівник охорони здоров'я України, доктор філософії у галузі теології, благочинний храмів лікарняних закладів Дніпропетровської єпархії УПЦ Захарченко Юрій, кандидат історичних наук, викладач кафедри гуманітарний наук Нікітенко Анастасія Ігорівна, кандидат медичних наук, доцент кафедри патологічної анатомії і судової медицини Бондаренко Ніна Сергіївна, кандидат медичних наук, доцент кафедри гістології Потоцька Ольга Юріївна.

На засіданні були представлені такі доповіді:

1. «Химери». Доповідачі: Гриценко Дар'я та Громова Анастасія, 6-Б група, 1 курс.

2. «Технологія редагування генів, яка може змінити наше майбутнє». Доповідачі: Гарібова Лейла, 5-Б група, 1 курс та Пампуха Павло, 1-Б група, 1 курс.

Запрошені гості прокоментували публічні виступи гуртківців, висловили свої думки, спираючись на погляд генетики, патології й історії, а також відзначили чудову підготовку доповідачів та організацію роботи СНТ за несприятливих карантинних умов.

Кількість учасників відеоконференції налічувала 91 особу, зокрема це були студенти 2-6 курсів. Під час виступів доповідачів, всі присутні мали нагоду пройти онлайн-опитування щодо власного ставлення до створення химер людей та тварин. Результати показали, що більше половини опитаних схвально відгукнулися про використання генних методів у лікуванні, але за умови, що вони не виходитимуть за межі моральних норм.

У неформальній атмосфері студенти разом з викладачами жваво обговорювали не лише теоретичні, а й практичні аспекти згаданих тем. Учасники залишили багато вдячних відгуків та пообіцяли продовжувати долучатися до засідань гуртка у наступному навчальному році!


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Засідання наукового гуртка кафедри гістології

28 квітня 2021 року відбулося онлайн-засідання студентського наукового гуртка кафедри гістології, яке відвідало чимало шановних гостей: завідувач кафедри гістології, цитології та ембріології Львівського національного медичного університету, доктор медичних наук Челпанова І. В., завідувач кафедри нормальної та патологічної клінічної анатомії Одеського національного медичного університету, доктор медичних наук, професор Аппельханс О. Л., завідувач кафедри педіатрії 1 та медичної генетики, доктор медичних наук, заслужений діяч науки і техніки України, професор Абатуров О. Є., доктор медичних наук, професор кафедри акушерства і гінекології Медведєв М. В., завідувач кафедри гістології, доктор медичних наук, професор Твердохліб І. В., кандидат медичних наук, доцент кафедри педіатрії 1, спеціаліст з медичної генетики Нікуліна А. О.

Під час вебконференції були представлені наступні доповіді:

1. «Цитологічний скринінг: від витоків до сучасності». Доповідач: студентка 1 курсу, 1-Б групи Медведєва Надія.

2. «Захворювання, пов'язані з патологіями клітинних органел». Доповідачі: студенти 1 курсу, 6-А групи Шевцова Ольга й Оберемок Максим.

До засідання приєдналося 86 осіб, зокрема студенти старших (3, 5, 6) курсів та клінічні ординатори. Після виступів доповідачів розпочалася жвава дискусія, протягом якої присутні обговорювали актуальність сучасних наукових досліджень і їхню практичну реалізацію. Запрошені гості поставили багато ґрунтовних запитань і прокоментували студентські доповіді, зазначаючи, що ті вразили їх своєю змістовністю та рівнем підготовки. Досвід відомих спеціалістів й ентузіазм майбутніх вчених сприяли продуктивному перебігу онлайн-засідання.


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

30 березня 2021 року на кафедрі гістології відбулося чергове засідання студентського наукового гуртка в онлайн-форматі, під час якого було розглянуто дві доповіді:

1. «Вомероназальний орган або кохання з першого подиху». Доповідачі: Біленко Аліна та Ребедайло Катерина, 7-А група, 2 курс.

2. «Репродуктивна медицина як найактуальніша тема сьогодення. ЕКЗ». Доповідач: Свириденко Марія, 6-А група, 2 курс.

На засідання завітали к.мед.н., ассистент кафедри оториноларингології Ламза Нелла Валеріївна й аспірант кафедри оториноларингології Пахольчук Анна Бегназаровна. Нелла Валеріївна й Анна Бегназаровна прокоментували згадані доповіді і зазначили, що промовці добре опрацювали обрані теми.

Незважаючи на онлайн-формат заходу, у ньому взяли участь понад 85 студентів. Після публічних виступів розпочалася дискусія, де гуртківці мали змогу обмінятися думками і враженнями, а також поставити багато питань з прослуханих тем. Учасники висловили свою вдячність за цікаву та корисну зустріч.

Запрошуємо всіх охочих відвідати наступне засідання СНТ, яке відбудеться у квітні!

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Засідання наукового гуртка кафедри гістології

25 лютого 2021 у режимі відеоконференції відбулося чергове засідання студентського наукового товариства кафедри гістології.

На засіданні СНТ було представлено 2 доповіді, які розкрили широкі аспекти цитології й ембріології:

  1. «Клітина - основа життя. Неймовірні відкриття і факти, які в майбутньому допоможуть лікарям»

(доповідач: Овчаренко Катерина, 5-Б група, 2 курс).

  1. «Вплив алкоголізму, інфекційних захворювань і лікарських препаратів на ембріогенез людини»

(доповідачі: Сорокіна Катерина та Парамонова Аліна 6-Б група, 2 курс).

На засідання були запрошені доктор медичних наук, професор Сілкіна Юлія Валеріївна та доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри гістології Твердохліб Ігор Володимирович. Юлія Валеріївна й Ігор Володимирович прокоментували студентські доповіді і підкреслили необхідність поглибленого вивчення вищезгаданих тем для майбутнього фахового становлення.

Засідання СНТ відвідало 55 осіб, зокрема студенти 1-4 курсів. Після обговорення головних моментів, студенти залишили велику кількість вдячних відгуків у чаті та пообіцяли з радістю взяти участь у наступних засіданнях.

Науковий гурток кафедри гістології продовжує дистанційну роботу з підготовки і розгляду студентами наукових робіт. Приєднуйтесь до нас, щоб розкрити свій дослідницький потенціал!Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Засідання наукового гуртка кафедри гістології

16 грудня 2020 року відбулося засідання студентського наукового товариства кафедри гістології, яке пройшло в режимі відеоконференції.

Загалом були представлені 3 різнопланові доповіді, які розкрили широкі аспекти гістологічної і клінічної проблематики:

  1. Доповідь на тему:«Псоріаз - це вирок чи спосіб життя?» (доповідач: Довгаль Олександра, 5-Б група, 2 курс).

  1. Доповідь на тему:«Найпоширеніші хвороби шлунково-кишкового тракту» (доповідач: Овчаренко Катерина, 5-Б група, 2 курс).

  2. Доповідь на тему: «Епіфіз, його роль у циркадних ритмах, зв'язок з шизофренією, статевим розвитком і містикою»

(доповідач: Полякова Ольга, 1-А група, 2 курс).

На засідання була запрошена доктор медичних наук, професор кафедри шкірних та венеричних хвороб Святенко Тетяна Вікторівна. Пані Тетяна зауважила, що доповідачі ґрунтовно опрацювали матеріал для своїх виступів, докладніше розповіла про властивості різних видів псоріазу, особливості клінічної картини і лікування цього захворювання, а також продемонструвала фотографії деяких пацієнтів. Насамкінець, відповіла на всі запитання учасників конференції та наголосила на важливості залучення студентів до поглибленого вивчення гістології, що у майбутньому сприятиме їхньому фаховому становленню.

Цю відеоконференцію відвідало 55 учасників, серед яких були студенти 2-6 курсів. У жвавій і невимушеній атмосфері студенти разом з викладачами обговорювали не лише теоретичні, а й практичні аспекти згаданих тем. Учасники залишили багато вдячних відгуків та пообіцяли з радістю долучитися до наступних засідань.

Carousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel image

Засідання наукового гуртка кафедри гістології

11 листопада 2020 року на кафедрі гістології відбулося онлайн-засідання студентського наукового гуртка, де заслухали доповіді «Трансплантологія — шанс на нове життя» Зарувінської Людмили і Котової Валерії (2 курс) та «Міома матки» Костогриз Ольги (2 курс). На засідання були запрошені: доктор медичних наук, професор кафедри акушерства і гінекології Медведєв Михайло Володимирович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри гістології Твердохліб Ігор Володимирович, доцент кафедри гістології Потоцька Ольга Юріївна, доцент кафедри гістології, науковий керівник СНТ Романенко Людмила Арнольдівна. Також до засідання приєдналося 87 студентів, зокрема старшокурсники (3, 5, 6 курси) і клінічні ординатори. Після виступів доповідачів розпочалася жвава дискусія, протягом якої присутні обговорювали актуальність сучасних наукових досліджень і їхню практичну реалізацію. Досвід викладачів й ентузіазм майбутніх вчених сприяли продуктивному перебігу онлайн-засідання.

Запрошуємо всіх охочих взяти участь у наступному засіданні студентського наукового гуртка, яке відбудеться у грудні!


Засідання наукового гуртка кафедри гістології

6 жовтня 2020 року на кафедрі гістології відбулося онлайн-засідання студентського наукового гуртка, де прослухали доповідь старости СНТ з гістології Підгорної Інни, студентки 8-а групи, 3 курсу, на тему: «Гістологічні дослідження удостоєні Нобелівськими преміями 2019-2020 роках». У зв’язку з пандемією СOVID-19 засідання СНТ з гістології було проведено в онлайн режимі, проте студенти виявили велику зацікавленість роботою СНТ. 37 учасників онлайн-конференції уважно прослухали доповідь і приєдналися до її активного обговорення. Також було обговорено пропозиції і думки студентів щодо вибору тем, написання, оформлення наукових робіт та доповідей.

Староста СНТ з гістології Підгорна Інна


Засідання наукового гуртка кафедри гістології

5 березня 2020 року на кафедрі гістології відбулося засідання студентського наукового гуртка, де заслухали доповіді Меншикової Валерії і Ситніченка Олега (студентів 3-Б групи, 2-го курсу) на тему: «Стовбурові клітини, 3D-біопринтинг», та Карапетяна Карена на тему: «Мітохондріальні та лізосомальні хвороби». Присутні з цікавістю прослухали доповіді та долучились до їх активного обговорення.

Староста СНТ з гістології Підгорна Інна

Засідання наукового гуртка кафедри гістології

28 листопада 2019 року на кафедрі гістології відбулося засідання студентського наукового гуртка, де заслухали доповіді Лагоди Дарини (студентки 2-го курсу, 6-Б групи) на тему: «Гормон сну (мелатонін) - чарівний ключик у царство Морфея (і інші цікаві факти про гормони епіфіза).» та Кузнецової Катерини (студентки 2-го курсу, 5-Б групи) на тему: «Феномен близнюків і патології, що виникають при розвитку багатоплідної вагітності». Студенти з зацікавленістю прослухали доповіді та задали багато питань по даним темам.

Староста СНТ з гістології Підгорна Інна

Засідання наукового гуртка кафедри гістології, присвячене аутофагії та досвіду міжнародного стажування студентів та молодих вчених ДМА

7 листопада 2019 року відбулось чергове засідання студентського наукового гуртка кафедри гістології. На початку виступив студент другого курсу Кіжнер Рафаель (4-А група) з доповіддю на тему «Огляд аутофагії та її механізмів», в якій виклав результати аналітичного огляду літератури, зосередивши увагу на найбільш цікавих статтях останніх років, зокрема роботі Йосінорі Осумі, яка була удостоєна Нобелівської премії в 2016 році.

Потім про свій досвід стажування в Інституті молекулярної генетики Чеської Академії наук розповіли доцент кафедри гістології О.Ю. Потоцька та доцент кафедри патологічної анатомії і судової медицини Н.С. Бондаренко. В продовження теми першої доповіді Н.С. Бондаренко продемонструвала напрацювання лабораторії електронної мікроскопії ДМА в напрямку дослідження механізмів аутофагії та розповіла про плани щодо застосування нових методів (з якими ознайомились під час стажування, зокрема, імуноелектронна мікроскопія, кореляційна мікроскопія) для подальшого вивчення цього явища.

Про свій досвід участі в різноманітних програмах стажування доповіла студентка шостого курсу Бірюкова Аріна. Зокрема, з 2.09.2019 по 20.10.2019 вона проходила стажування на базі Національного інституту імені Віктора Бабеша, Бухарест; та Університетському шпиталі міста Лімерік. Перша частина стажування мала наукове спрямування. Під час співпраці із командою професора Dr. A. Arghir працювала у цитогенетичній лабораторії. Зокрема, опанувала такі методики, як севенування ДНК, Fluorescent hybridization in situ (FISH), ПЦР, та каріотипування із хромосомним аналізом (починаючи із етапу "культура клітин"). Дані техніки широко використовуються у науковому середовищі, в даному випадку - для діагностики гематоонкології та аутизму. Також, взяла курс Dr. I.Dumitru з проведення та аналізу результатів флоуцитометрії, яка є одним із методів уточнення типу лейкозу/лімфоми.

Друга частина проходила на базі педіатричного відділення Університетського госпіталю, м.Лімерік, Ірландія, де із діагностичною командою Dr. M. Mahony Бірюкова А.І. виконувала обходи, приймала пацієнтів в амбулаторії та прийомному відділенні. Таким чином, студентка ознайомилась із системою охорони здоров'я Ірландії, новітніми стандартами і підходами до лікування. Приємним бонусом була можливість участі в освітніх заходах, які регулярно проводяться на базі відділення для лікарів. Такі сесії включають обговорення складних клінічних випадків, оцінку рентген-знімків, аналіз та обговорення свіжих наукових статей. Сама ж робота в діагностичних командах передбачає постійний практичний досвід і обмін знаннями завдяки безпосередній комунікації з колегами і старшим лікарем.

Основну увагу в своїй доповіді Аріна зосередила на способах пошуку програм стажування, грантів на подорож (travel grant) та рекомендаціям щодо подання заявок на участь конференціях, майстер-класах, стажуваннях та інших освітньо-наукових програмах.