З 4 по 6 листопада 2020 року на базі ДЗ «ДМА» проходила IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія та практика сучасної морфології», у якій взяли участь делегати й автори наукових публікацій із різних навчальних, наукових і клінічних установ України та інших країн.

Ця конференція була присвячена 150-й річниці від дня народження професора В.П. Карпова – засновника кафедри гістології та першого ректора Дніпропетровської (Катеринославської) медичної академії.

Урочисте онлайн-відкриття розпочалось з промови голови конференції, ректора академії, Тетяни Олексіївни Перцевої, яка зазначила важливість проведення подібних конференцій для розвитку теоретичних і клінічних дисциплін, а також окреслила сучасні світові тенденції розвитку морфології та основні шляхи його реалізації у нашій академії. З привітальними словами до делегатів конференції звернулися: голова програмного комітету, перший проректор академії президент І. С. Шпонька, президент ВГО «Наукове товариство анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України» Ю. Б. Чайковський, президент Асоціації патологів України, професор С. Г. Гичка, а також представники адміністрації, громадськості та керівники делегацій.

На першому пленарному засіданні з доповідями виступили: В. А. Гуркін, О. Д. Луцик, А. М. Ященко, Сергій Гичка, Наталія Шульц, Софія Ніколаєнко, Люсія Маркоччі, Нурефсан Сарійпек, Владислава Рибка, Тетяна Малишева, Петро Кузик, В’ячеслав Діброва, Юйчіро Сузукі, Олександр Гавриш (Україна – США – Італія), В. О. Туманський, М. А. Шишкін, Т. О. Христенко, С. В. Фень, О. О. Дядик, М. Д. Іванова, П. А. Гриценко, Н. І. Мар’єнко, О. Ю. Степаненко.

Вже традиційно для учасників конференції були організовані круглі столи і майстер-класи з сучасних стандартів статистичної обробки та аналізу даних морфологічних досліджень, які представив професор С. П. Луговський. Потім тривала вільна дискусія на тему “Медико-біологічні дослідження у сучасному світі і можливості проведення ефективних колаборацій”, яку розпочав А. A. Інджикулян.

У рамках конференції відбулась демонстрація новітніх можливостей із запровадження сучасних технологій і стандартів цифрової мікроскопії у практичну діяльність патоморфологів та навчальний процес на кафедрах морфологічного профілю (офіційні дистриб’ютори визнаних світових виробників світлооптичної техніки: «ОПТЕК» ZEISS Group, АЛТ Україна ЛТД та інші).

Всі наукові доповіді й інші заплановані заходи конференції викликали значну зацікавленість з боку делегатів і жваві дискусії, про що зауважив голова програмного комітету конференції, перший проректор ДЗ «ДМА», віце-президент асоціації патологів України професор І. С. Шпонька.

Другий день конференції розпочався з обговорення методології досліджень, проблем викладання дисциплін і майстер-класів, які відбувалися на базі кафедри патологічної анатомії і судової медицини та був присвячений концептуальним принципам створення й організації роботи сучасної науково-дослідної морфологічної лабораторії. Доцент О. О. Бондаренко провів детальне ознайомлення делегатів конференції з можливостями і потужностями цієї лабораторії, відкритої на початку минулого року на базі академії. У зв’язку із залученням нового (дистанційного) формату навчання, було розглянуто можливості новітніх технологій і освітніх вебресурсів.

На секційних засіданнях конференції були заслухані доповіді аспірантів та молодих учених із різних навчальних, наукових і лікувальних закладів, відбулись наради представників профільних кафедр.

На завершальному пленарному засіданні І. В. Твердохліб виступив із промовою, у якій підбив підсумки наукового заходу, висловив подяку всім його організаторам й учасникам, окреслив основні позиції резолюції, а також заохотив взяти участь у конференції, яка відбудеться наступного року. Всі учасники конференції зійшлися на думці, що такий формат проведення наукових зустрічей є доцільним, бо дозволяє об’єднати спеціалістів різних профілів фундаментальних і клінічних дисциплін, поглибити теоретичні знання, впровадити сучасні методи досліджень і діагностики у практику сучасної морфології та медицини.

Всі матеріали конференції доступні за посиланням:

https://sites.google.com/a/dsma.dp.ua/confmorphology/materiali-konferenciie/konferencia-2020-roku

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image