Оновлена ​​версія сайту https://morphology.dmu.edu.ua

Ми в Open Journal Systems http://morphology.dma.dp.ua

Офіційний електронний науковий фаховий журнал

Всеукраїнської громадської організації

"Наукове товариство анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України"

Заснований в 2007 році

Періодичність видання 4 рази на рік

ISSN 1997-9665

Засновники:

ВГО «Наукове товариство анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України»

ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України»

Атестований як періодичне електронне наукове видання в області медичних наук і включений до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт (Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.10.2013 р № 1411).

Свідоцтво про державну реєстрацію № 26 від 25.04.2014 р

Індексація журналу:

«NLM Catalog – US National Library of Medicine» (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog)

«Medical Journals Links» (http://www.medical-journals-links.com)

«CiteFactor Academic Scientific Journals» (http://www.citefactor.org)

Поточний імпакт-фактор – 0,170

Оглядові, проблемні й оригінальні статті рецензуються. Журнал публікує наукові роботи морфологів, а також результати морфологічних досліджень фахівців інших спеціальностей.

Відповідно до Положень про електронні наукові фахові видання, затвердженими спільним указом МОН України, НАН України та ВАК України №768 / 431/547 від 30.09.2004 р, журнал забезпечує вільний доступ до каталогу та повних текстів статей на сайтах: Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського і офіційному сайті НТ АГЕТ.

Журнал забезпечує вільний і безкоштовний доступ до каталогу, метаданих та повних текстів статей (www.nbuv.gov.ua/e-journals; www.morphology.dp.ua).


Контакти

Адреса редакції: 49005, Дніпропетровськ, вул.Севастопольська, 19, редакція журналу "Morphologia".

Телефон: +380974584284